Khóa K51
 Chưa phân ngành
 Chưa phân chuyên ngành
 Cơ khí chuyên dùng Tiếng Pháp
 Cơ khí ô tô Tiếng Pháp (HTQT)
 Kinh tế
 Kinh tế bưu chính viễn thông
 Kinh tế vận tải
 Kinh tế vận tải du lịch
 Kinh tế vận tải thuỷ bộ
 Kinh tế vận tải ô tô
 Kinh tế xây dựng
 Kinh tế - quản lý khai thác cầu đường
 Kinh tế xây dựng
 Kinh tế xây dựng công trình giao thông
 Kế toán
 Kế toán tổng hợp
 Kỹ thuật Xây dựng công trình giao thông
 Kết cấu xây dựng
 Kỹ thuật hạ tầng đô thị
 Vật liệu và công nghệ xây dựng giao thông
 Xây dựng cơ sở hạ tầng
 Kỹ thuật cơ khí
 Công nghệ chế tạo cơ khí_
 Cơ giới hóa xây dựng giao thông_
 Cơ khí giao thông công chính
 Cơ khí ô tô_
 Cơ điện tử_
 Kỹ thuật nhiệt - lạnh
 Máy xây dựng - Xếp dỡ
 Tầu điện - Metro
 Tự động hóa thiết kế cơ khí
 Đầu máy - Toa xe_
 Động cơ đốt trong_
 Kỹ thuật giao thông
 Kỹ thuật an toàn giao thông
 Kỹ thuật môi trường
 Kỹ thuật môi trường giao thông
 Kỹ thuật xây dựng
 Vật liệu và Công nghệ Việt- Pháp
 Kỹ thuật xây dựng
 Xây dựng dân dụng và công nghiệp
 Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
 Công trình giao thông công chính
 Công trình giao thông thành phố
 Công trình giao thông thủy
 Quản lý xây dựng công trình giao thông
 Tự động hóa thiết kế cầu đường
 Xây dựng Cầu - Đường bộ
 Xây dựng Cầu - Đường sắt
 Xây dựng Cầu - Đường ôtô và sân bay
 Xây dựng Cầu hầm
 Xây dựng Đường bộ
 Xây dựng Đường hầm và metro
 Xây dựng Đường sắt
 Xây dựng Đường ôtô và Sân bay
 Đường sắt đô thị
 Địa kỹ thuật công trình giao thông
 Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
 Chương trình tiên tiến (Dại học Leeds) (HTQT)
 Chương trình tiên tiến-Kỹ thuật Xây dựng Công trình Giao thông (HTQT)
 Công trình giao thông Thành phố Việt-Nhật (HTQT)
 Cầu - Đường bộ Tiếng Pháp (HTQT)
 Kỹ thuật Điên - Điện tử
 Kỹ thuật điện tử và Tin học công nghiệp
 Trang thiết bị điện - Điện tử công nghiệp và giao thông vận tải
 Kỹ thuật Điện - Điện tử
 Kỹ thuật điện - điện tử (CT tiên tiến) (HTQT)
 Quản trị kinh doanh
 Quản trị doanh nghiệp vận tải
 Quản trị doanh nghiệp xây dựng
 Quản trị kinh doanh giao thông vận tải
 Tin học
 Công nghệ phần mềm
 Hệ thống thông tin
 Khoa học máy tính
 Mạng máy tính và truyền thông
 Tự động hóa và điều khiển
 Hệ thống điều khiển giao thông_
 Tự động hóa và điều khiển
 Vận tải
 Khai thác và quản lý đường sắt đô thị
 Vận tải - Kinh tế đường sắt
 Vận tải - Kinh tế đường bộ và thành phố
 Vận tải đa phương thức
 Vận tải
 Quy hoạch và quản lý giao thông vận tải đô thị
 Xây dựng Cầu - Đường
 Xây dựng Cầu - Đường bộ(KV0)
 Xây dựng công trình giao thông
 Tiền du học khối Pháp ngữ
 Điện tử - Viễn thông
 Kỹ thuật Viễn thông
 Kỹ thuật thông tin và truyền thông
   

HỆ THỐNG THÔNG TIN TRƯỜNG ĐẠI HỌC

nguyễn văn tài(1021605)


vai trò: sinh viên


hộp tin nhắn

DHCQ xem tất cả

[THÔNG TIN ĐÁNG CHÚ Ý]
Gia hạn thời gian đăng ký và mở thêm các môn học của bộ môn Hoá và Vật lý học kỳ phụ năm học 2013-2014 đợt học 2 - K53 (01/08/2013)
Số điện thoại liên hệ trong quá trình đăng ký hocj: Cô Tâm 01234820556 . (30/07/2013)
Lưu ý về vấn đề học phí (30/07/2013)
Lịch hủy HP, đăng ký học bổ sung học kỳ I năm học 2013-2014 của SV khóa 50,51,52,53; Và thông báo đăng ký học kỳ phụ của SV K53. (25/07/2013)
Thông báo thời hạn xét nhân đồ án tốt nghiệp của sinh viên K50 trở về trước (23/07/2013)
Cấp lại mật khẩu (23/07/2013)
Hướng dẫn SV K52 khoa Công trìnhđăng ký học HK I năm học 2013-2014 (05/07/2013)
Thông báo qui trình xin nhận đồ án tốt nghiệp và xét công nhận tốt nghiệp cho sinh viên đã kết thúc khóa học (01/07/2013)
TKB KHÓA 51 (28/06/2013)
Những điều cần chú ý về kỳ thi lại hè từ 22/7 đến 27/7/2013 (26/06/2013)
Thông báo điều chỉnh lịch đăng ký học học kỳ I năm học 2013-2014 của sinh viên khóa 50,51,52 và 53 (20/06/2013)
 
Một số chú ý khi đăng ký học của SV K50, K51, K52, K53 nói chung và SV học theo tín chỉ triệt để K52, K53 khoa Công trình, Cơ khí, Điện-Điện tử, Công nghệ TT.
 
Thông báo thay đổi lịch thi lớp HP Đường lối CM của ĐCSVN-2-12(NO4)-18A và Đường lối cách mạng Đảng CSVN-2-12(NO5)-1AC (14/06/2013)
LỊCH THI LẠI CHO SINH VIÊN HỆ CHÍNH QUY, CỬ TUYỂN - KỲ II NĂM HỌC 2012-2013 (10/06/2013)
Lịch thi học kỳ phụ năm học 2012-2013(đợt học 3) K50,K51,K52 và K49 trở về trước học ghép cùng các lớp HP tín chỉ (07/06/2013)
Thông báo Danh sách SV K51,52 phải cập nhật tài khoản để thu HP Học lại qua Ngân hàng (22/05/2013)
Thông báo khẩn về việc kiểm tra học phí học kỳ phụ 2012-2013 (17/05/2013)
Lịch thu học phí học kỳ phụ học kỳ II năm học 2012-2013 đợt học 3 của K50,K51, K52 (14/05/2013)
Thông báo tổ chức học lại lớp riêng cho sinh viên đào tạo theo niên chế (K49 trở về trước) (13/05/2013)
SV khoá 50. 51, 52 đăng ký học kỳ phụ kỳ II năm học 2102 - 2013 chú ý (12/05/2013)
Danh sách sinh viên và danh sách các học phần mở của học kì phụ năm học 2012-2013 (Khoa cơ bản, giáo dục thể chất, giáo dục quốc phòng, mác lê)) (10/05/2013)