HỆ THỐNG THÔNG TIN TRƯỜNG ĐẠI HỌC

nguyễn văn tài(1021605)


vai trò: sinh viên


hộp tin nhắn

DHCQ xem tất cả

[THÔNG TIN ĐÁNG CHÚ Ý]
Gia hạn thời gian đăng ký và mở thêm các môn học của bộ môn Hoá và Vật lý học kỳ phụ năm học 2013-2014 đợt học 2 - K53 (01/08/2013)
Số điện thoại liên hệ trong quá trình đăng ký hocj: Cô Tâm 01234820556 . (30/07/2013)
Lưu ý về vấn đề học phí (30/07/2013)
Lịch hủy HP, đăng ký học bổ sung học kỳ I năm học 2013-2014 của SV khóa 50,51,52,53; Và thông báo đăng ký học kỳ phụ của SV K53. (25/07/2013)
Thông báo thời hạn xét nhân đồ án tốt nghiệp của sinh viên K50 trở về trước (23/07/2013)
Cấp lại mật khẩu (23/07/2013)
Hướng dẫn SV K52 khoa Công trìnhđăng ký học HK I năm học 2013-2014 (05/07/2013)
Thông báo qui trình xin nhận đồ án tốt nghiệp và xét công nhận tốt nghiệp cho sinh viên đã kết thúc khóa học (01/07/2013)
TKB KHÓA 51 (28/06/2013)
Những điều cần chú ý về kỳ thi lại hè từ 22/7 đến 27/7/2013 (26/06/2013)
Thông báo điều chỉnh lịch đăng ký học học kỳ I năm học 2013-2014 của sinh viên khóa 50,51,52 và 53 (20/06/2013)
 
Một số chú ý khi đăng ký học của SV K50, K51, K52, K53 nói chung và SV học theo tín chỉ triệt để K52, K53 khoa Công trình, Cơ khí, Điện-Điện tử, Công nghệ TT.
 
Thông báo thay đổi lịch thi lớp HP Đường lối CM của ĐCSVN-2-12(NO4)-18A và Đường lối cách mạng Đảng CSVN-2-12(NO5)-1AC (14/06/2013)
LỊCH THI LẠI CHO SINH VIÊN HỆ CHÍNH QUY, CỬ TUYỂN - KỲ II NĂM HỌC 2012-2013 (10/06/2013)
Lịch thi học kỳ phụ năm học 2012-2013(đợt học 3) K50,K51,K52 và K49 trở về trước học ghép cùng các lớp HP tín chỉ (07/06/2013)
Thông báo Danh sách SV K51,52 phải cập nhật tài khoản để thu HP Học lại qua Ngân hàng (22/05/2013)
Thông báo khẩn về việc kiểm tra học phí học kỳ phụ 2012-2013 (17/05/2013)
Lịch thu học phí học kỳ phụ học kỳ II năm học 2012-2013 đợt học 3 của K50,K51, K52 (14/05/2013)
Thông báo tổ chức học lại lớp riêng cho sinh viên đào tạo theo niên chế (K49 trở về trước) (13/05/2013)
SV khoá 50. 51, 52 đăng ký học kỳ phụ kỳ II năm học 2102 - 2013 chú ý (12/05/2013)
Danh sách sinh viên và danh sách các học phần mở của học kì phụ năm học 2012-2013 (Khoa cơ bản, giáo dục thể chất, giáo dục quốc phòng, mác lê)) (10/05/2013)